Tiếng Anh Cơ Bản

Tiếng Anh Cơ Bản

Tiếng Anh cơ bản dành cho tất cả mọi người với những chương trình và các bài đọc hấp dẫn, giúp mọi người tiếp cận với tiếng anh một cách dễ dàng hơn. Xem Thêm »

Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ Pháp Tiếng Anh

Với các bài viết dễ hiểu, trực quan, các bạn sẽ được học ngữ pháp tiếng Anh một cách sinh động, không máy móc và dễ hiểu Xem Thêm »

Từ Vựng Tiếng Anh

Từ Vựng Tiếng Anh

Vốn từ vựng phong phú, chắc chắn sẽ giúp các bạn củng cố, trau dồi thêm được thêm từ vựng tiếng anh cho mình. Xem Thêm »

 

Trợ Động Từ “Will/Would” and “Shall/Should”

Các động từ will, would, shall, should. Chúng chỉ được dùng làm trợ động từ và luôn cần một động từ chính để làm theo.Vậy chúng ta cùng xem cấu trúc ngữ pháp của những từ trên được dùng như

Học tiếng anh qua video với người nước ngoài cực dễ hiểu

Trong tất cả các phương pháp học tiếng anh miễn phí bạn đã từng thử học tiếng anh qua video với người nước ngoài chưa?  Nếu tất các phương pháp khác mà bạn đang học mang lại hiệu quả thì

Trợ Động Từ “Be,” “Do,” “Have”

Be Do Have là các trợ động từ cơ bản trong ngữ pháp tiếng anh, các từ được theo sau bởi một động từ khác để tạo thành một câu hỏi, câu phủ định, hoặc thể bị động. Trong cấu trúc

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Bị Động

Câu bị động là phần ngữ pháp tiếng anh tương đối quan trọng và phức tạp trong kiến thức thi Đại học tiếng Anh nếu. Tuy nhiên, một khi đã nắm rõ quy tắc trong phần ngữ pháp này thì việc chuyển đổi từ câu

Động Từ Nguyên Mẫu P2

Thông thường, một động từ nguyên mẫu(ĐTNM) được sử dụng với chủ đề đó. Cấu trúc câu là “It is                     + ĐTNM…” Nó dùng để chỉ infinitive. Cụm từ này được sử dụng trong nhiều cách. It is time to do math. It

Động Từ Nguyên Mẫu P1

Động từ ở dạng nguyên mẫu là cấu trúc cơ bản nhất của động từ. Trong Ngữ pháp tiếng Anh, khi chúng dùng một động từ nguyên mẫu chúng ta thường khi đề cập tới động từ nguyên mẫu hiện

Danh Động Từ, Ngữ Pháp Tiếng Anh

Danh động từ (gerund)  là động từ thêm “ing” để biến thành danh từ.Sau khi chuyển thành danh từ, Gerunds có thể được dùng làm chủ ngữ , tân ngữ hoặc bổ ngữ hoặc dùng sau đại từ sở hữu làm chức năng

Động Từ Bất Quy Tắc Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Động từ bất quy tắc tạo thành phân từ quá khứ và quá khứ bằng cách thêm vào ed (d). Động Từ Gốc Quá Khứ Phân Từ Quá Khứ learn learned learned study studied studied cook cooked cooked solve solved

Thì Hoàn Thành Tiếp Diễn

Thì hoàn thành tiếp diễn mô tả các hành động lặp lại trong một khoảng thời gian trong quá khứ, đang được tiếp tục trong hiện tại, and/or sẽ tiếp tục trong tương lai. Thì hiện tại hoàn thành tiếp

Danh Sách Bài Học Ngữ Pháp Tiếng Anh

Danh Sách Các Bài Học Về Ngữ Pháp Tiếng Anh Xin chào tất cả học viên đến với khóa học về ngữ pháp tiếng anh cơ bản của chúng tôi, dành cho mọi lứa tuổi, trung tâm chúng tôi sẽ