Danh Động Từ, Ngữ Pháp Tiếng Anh

Danh động từ (gerund)  là động từ thêm “ing” để biến thành danh từ.Sau khi chuyển thành danh từ, Gerunds có thể được dùng làm chủ ngữ , tân ngữ hoặc bổ ngữ hoặc dùng sau đại từ sở hữu làm chức năng

Thì Hoàn Thành Tiếp Diễn

Thì hoàn thành tiếp diễn mô tả các hành động lặp lại trong một khoảng thời gian trong quá khứ, đang được tiếp tục trong hiện tại, and/or sẽ tiếp tục trong tương lai. Thì hiện tại hoàn thành tiếp

Danh Sách Bài Học Ngữ Pháp Tiếng Anh

Danh Sách Các Bài Học Về Ngữ Pháp Tiếng Anh Xin chào tất cả học viên đến với khóa học về ngữ pháp tiếng anh cơ bản của chúng tôi, dành cho mọi lứa tuổi, trung tâm chúng tôi sẽ

Thì Hiện Tại Đơn Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Thì hiện tại đơn trong ngữ pháp tiếng anh (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần

Phó Từ Trong Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh

Các phó từ trong ngữ pháp tiếng anh chỉnh sửa một động từ, một tính từ, hoặc một trạng từ.Những dạng phó từ khác nhau thường có vị trí thông dụng nhất định và xu hướng của chúng sẽ được

Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản: So Sánh

Tính từ so sánh,so sánh hai điều. Tính từ so sánh hơn nhất so sánh hơn hai điều Trong ngữ pháp tiếng anh cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất là một trong những cấu trúc câu được

Tính Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản

Tính từ (Adjective) là từ bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện. Trong ngữ pháp tiếng anh, tính từ là những

Động Từ Hành Động Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Đơn giản đó là những từ chỉ hành động. Action verb được chia thành 2 loại: transitive verbs intransitive verbs – ngoại động từ và nội động từ . Action verbs là loại động từ phổ biến nhất trong ngữ

Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Động Từ ‘Be’

“Động từ to be là một động từ đặc biệt, được đưa vào câu để…chống cháy khi câu đó không được giải quyết ổn về mặt cấu trúc ngữ pháp tiếng anh”. Mình xin ví dụ thế này nhé: Trong

Đại Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Đại từ là một trong những phần ngữ pháp tiếng anh rất hay sử dụng trong khi học tiếng Anh. Đại từ là từ thay thế cho danh từ, tránh sự lặp lại danh từ trong ngữ pháp tiếng anh. Ví dụ câu