Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Động Từ ‘Be’

“Động từ to be là một động từ đặc biệt, được đưa vào câu để…chống cháy khi câu đó không được giải quyết ổn về mặt cấu trúc ngữ pháp tiếng anh”.

Ngữ Pháp Tiếng Anh

Mình xin ví dụ thế này nhé:
Trong tiếng Việt, nếu ai hỏi bạn rằng: “Anh Quân có hiền không?”, bạn sẽ trả lời rằng “Anh ấy hiền”. Trong tiếng Việt, chỉ thế là đủ.
Tuy nhiên trong tiếng Anh, khi bạn muốn nói anh ấy (he), hiền (gentle) thì bạn không thể nói he gentle vì he gentle là một câu chưa hoàn chỉnh, còn thiếu động từ (he là chủ ngữ, gentle là tính từ).
Để làm cho câu trên hoàn chỉnh, người ta phải đưa vào đó một động từ. Tuy nhiên, phải đưa làm sao cho câu này có động từ mà không được ảnh hưởng đến nghĩa của nó. Vậy động từ này trước hết phải là một động từ, và nó không được mang nghĩa, hoặc có mang nghĩa cũng không ảnh hưởng đến cục diện của câu. Từ thực tế này, trong tiếng Anh người ta đã nghĩ ra một cái gọi là “động từ to be”.

Động từ chỉ ra hành động hoặc trạng thái của hiện hữu.

go home. Home is my place to rest. I like the smell of my house. I feel totally relaxed. Home refreshes me. At home, I get ready for a new day.

Động từ “be” chỉ trạng thái của hiện tại.

Động từ phải khớp với các chủ đề.

 • am a doctor.
 • He is sleepy.
 • We are here.

Các câu phủ định cần ‘not’ sau động từ.

 • I am not a doctor.
 • He is not sleepy.
 • We are not there.

Động từ là câu đầu tiên trong câu hỏi.

 • Am I a doctor?
 • Is he sleepy?
 • Are we there?

“Are not” (is not) có thể được rút gọn thành “aren’t” (isn’t).

 • He isn’t sleepy.
 • We aren’t there.

Hãy nhớ các biến thể của động từ “be”:

Present NegativeInterrogative
I am I am not Am I?
You areYou are not (aren't) Are you?
He isHe is not (isn't) Is he?
She isShe is not (isn't) Is she?
It is It is not (isn't)Isn't it?
We areWe are not (aren't)Are we?
You areYou are not (aren't)Are you?
They areThey are not (aren't) Are they?

 

Xem Bài Tiếp =>>> Động Từ Hành Động

[Quiz 5.1]

Câu nào dưới đây được viết đúng?

1)I am thirsty.
2)You are kind.
3)He am not sad.
4)She are not tall.
5)It is not moving.
6)We aren’t tired.
7)Is they running?
8)Are you ready?

XEM CÂU TRẢ LỜI

1, 2, 5, 6, and 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *