Danh Sách Bài Học Ngữ Pháp Tiếng Anh

Danh Sách Các Bài Học Về Ngữ Pháp Tiếng Anh

Xin chào tất cả học viên đến với khóa học về ngữ pháp tiếng anh cơ bản của chúng tôi, dành cho mọi lứa tuổi, trung tâm chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về căn bản của cấu trúc ngữ pháp tiếng anh.

 

  1. Danh Từ Số Ít Và Số Nhiều

  2. Count Nouns vs. Non-Count Danh Từ

  3. Danh Từ Sở Hữu

  4. Đại Từ

  5. Động Từ ‘Be’

  6. Động Từ Hành Động

  7. Tính Từ

  8. So Sánh Và So Sánh Hơn Nhất

  9. Phó Từ

  10. Hiện Tại Đơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *